Partidebat om udkast til Globaliseringsprogram

HB besluttede den 19.-20. januar 2019 følgende proces for den videre behandling af globaliseringsprogrammet i forhold til emnerne asyl, migration og international faglig organisering:

1. Det forslag der kommer ud af behandlingen på dette HB-møde udsendes til medlemmerne, med oplysning om at der kommer følgende proces, herunder at HB vil komme med ændringsforslag vedrørende de tre punkter: i) asyl, ii) migration og iii) international faglig organisering 

2. HB/FU nedsætter en skrivegruppe, hvor de forskellige hovedsynspunkter vedrørende de tre punkter er repræsenteret eller i hvert fald bliver inddraget i processen. 

3. På baggrund af debatten pr. mail, på HB-mødet og på globaliseringsseminarerne, udarbejdes et revideret forslag til globaliseringsprogram på de tre ovennævnte punkter. Det tilstræbes at udarbejde et forslag, som kan opnå bred opbakning i HB. Såfremt det ikke er muligt at nå frem til et forslag med bred opbakning i HB, udarbejdes A og B forslag, på de begrænsede delemner, hvor der er politiske uenigheder (fx i fht migration, hvor ingen forsvarer yderpunkterne og man er enige om en hel del af reguleringen, så det skal præciseres hvilken/hvilke dele af reguleringen, der er uenighed om).

Her finder du  HB’s forslag til globaliseringsprogrammet som skal vedtages på Årsmødet 2019:
http://org.enhedslisten.dk/files/globaliseringsprogram_hbs_forslag_0.pdf

3 kommentarer

 1. Jeg har et spørgsmål om, hvad HB mener, at asylretten skal indebære.
  I forslaget står der: “Retten til asyl …indebærer… fulde demokratiske rettigheder” (linje 610-613).
  Nu er begrebet demokratiske rettigheder jo ikke helt klart, og jeg vil derfor spørge hvad HB her tænker på.

 2. Der er ikke indtil nu kommet noget svar på mit spørgsmål om, hvad ’fulde demokratiske rettigheder’ i forslagets tekst om asylret betyder.

  Lad mig derfor prøve at gætte på noget af indholdet i begrebet.

  De fleste vil nok opfatte ordene ’fulde demokratiske rettigheder’ på den måde at de inkluderer retten til at stemme ved folketingsvalg. Hvis dette indgår i forslagsstillernes begreb om ’fulde demokratiske rettigheder’, synes jeg der er et problem.

  Forslaget er i så fald i modstrid med grundloven, som fastslår at stemmeret til Folketinget er forbeholdt folk med dansk statsborgerskab. Det kan man måske tage let på, men det indebærer at det vil være meningsløst at realisere målsætningen ved at fremsætte den i et lovforslag i folketinget.

  Hertil kommer det naturlige spørgsmål: ”Hvilke andre udlændinge skal have stemmeret til folketinget?”. Det er vel ikke kun udlændinge, der har fået asyl, som skal have denne rettighed? Og så løber vi ind i det problem at vi ikke nogensinde i Enhedslisten har diskuteret, hvem der skal have stemmeret til Folketinget, ud over hvad angår spørgsmålet om alder. Bortset fra ordene om asylberettigede rummer teksten om globalisering heller ikke den diskussion.

  Man kan selvfølgelig komme uden om grundloven ved at tildele asylmodtagerne dansk statsborgerskab, så de får stemmeret til Folketinget. Men også her melder spørgsmålet ”Hvem ellers?” sig jo. Og heller ikke diskussionen om hvem der bør have dansk statsborgerskab har vi ført i Enhedslisten.

  Jeg vælger derfor – i det mindste indtil nogen forklarer mig hvad ordene betyder – at se tekstens ord om ’fulde demokratiske rettigheder’ som en floskel – og floskler bør vi ikke vedtage.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 1 = 6